Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Velfærd og sundhed for alle

20. december 2016

VORES ALLE SAMMENS VELFÆRD OG SUNDHED

VELFÆRDEN I DANMARK ER VIGTIGT FOR SAMFUNDET.

SOCIAL TRYGHED FOR DEN ENKELTE BORGER
Forudsætningen for social tryghed er, at enhver, der kan forsørge sig selv, gør det. Til gengæld har vi et medansvar for de mennesker i vort samfund, der ikke kan klare sig selv, og vi har pligt til at yde ordentlig hjælp. 
De stærke og raske har et ansvar for at støtte de svage og de syge. Det indebærer, at de stærke og de raske skal opmuntres til at gøre en indsats på arbejdsmarkedet i så lang tid som muligt. 
Medansvaret for de svageste skal kendetegnes ved, at vi skal yde hjælpen i respekt for det enkelte menneskes integritet, men også at hjælpen skal være udformet sådan, at modtageren føler et personligt ansvar for og har tilskyndelse til selv at bringe sig ud af den sociale situation. 
De mennesker, som ikke kan forsørge sig selv gennem arbejde, skal sikres en rimelig levefod. Den sociale indsats skal navnlig komme de særligt udsatte grupper til gode. 
Socialpolitikken skal sikre, at alle kan udnytte deres ressourcer og deres evner maksimalt. Vi fremmer social tryghed bedst ved at give alle mulighed for at få en uddannelse og et arbejde. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at hjælpe mennesker til et aktivt arbejdsliv. Ingen skal på forhånd opgives eller parkeres på passiv forsørgelse på kanten af samfundet. For en sådan laden stå til fører uvilkårligt til skel i samfundet.
 
ET SUNDHEDSVÆSEN I VERDENSKLASSE
Sundhedsvæsenet er til for borgerne. De skal opleve sammenhæng i tilbuddene og behandlingen. I Venstre sætter vi borgeren før systemet. Samtidig skal der sikres borgerne fuld indsigt og nem adgang til egne patientdata. Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der fortsat være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau for alle danskere. 
Jeg vil arbejde for at vi får efterset vores sundhedsvæsen, både positivt som negativt, således virkeligheden og opfattelsen af vores sundhedssystem hænger bedre sammen. Det er vigtigt at vi lytter til vores dygtige personale, som er beskæftiget i sundhedssektoren, når der skal tages beslutninger, som påvirker deres job og dermed vores alle sammens sundhedsvæsen.

FAMILIELIV MED VALGFRIHED
Familien er kernen i samfundet, som skal indrettes, så familierne får de bedst tænkelige muligheder for at give trygge rammer for børns opvækst. Der skal være rum for forskellige familietyper. På arbejdsmarkedet bør arbejdstider og arbejdsvilkår være så fleksible, at forældre får gode muligheder for at være sammen med deres børn. Børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Det er vigtigt, at det offentlige ikke fratager familien muligheden for at forme deres eget liv. Det offentlige skal tilpasse sig de ønsker og krav om fleksibilitet og valgfrihed, som den moderne familie har. Det skal være op til den enkelte familie at afgøre, hvordan barselsorloven skal fordeles indenfor de gældende rammer.

BEDRE DAGTILBUD
Vuggestuer, dagpleje og børnehaver er en vigtig del af børnefamiliers hverdag. Derfor skal dagtilbuddene medvirke til at give vores børn en god begyndelse på livet og blandt andet forberede dem på det liv, der venter i skolen. Overgangen fra dagtilbud til børnehaveklasse skal styrkes med henblik på, at børnene i endnu højere grad bliver gjort klar til at modtage undervisning i grundskolen.

ÆLDREPLEJE
Med en mormor på plejehjem bliver man som politiker endnu mere opmærksom vores alle sammens ældrepleje. Det ses tydeligt hvor vigtigt varme hænder betyder ift. de ældre, som er noget denne del af livet. Trygge rammer, sociale gode omgivelser, rene og gode forhold, god dansk mad samt servicemindet personale, som har tid og ro til at udføre deres arbejde, er bare altafgørende for at have en velfungerende ældrepleje. 
Jeg vil derfor arbejde for at bevare og fortsat udvikle det serviceniveau vi tilbyder vores ældre idag, således alle ældre føler de får og modtager en værdig ældrepleje i den sidste del af livet.