Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Vækst er vores livsnerve

11. december 2016

Væksten er hjertet og dermed hovedmusklen for hele Danmark.

Regeringen har i sin første periode gjort mange gode ting, for at sætte Danmark i en rigtig retning og med en ny borgerlig trekløverregering tegner billedet for fremtiden godt. 
Men i fremtiden skal vi have yderligere flere private arbejdspladser igennem iværksætteri, udvidelse af små og mellemstore virksomheder samt tiltrækning af udenlandske virksomheder – der skal endnu mere gang i hjulene, således Danmark får vækst igen.
Der skal der være bedre vilkår for at etablere og drive selvstændig virksomhed. Det skal primært ske ved at sænke skatter og afgifter og ved at forenkle papirarbejde og regelstyring i forbindelse med etablering og drift af virksomhed. Dette bør være en prioritet hos alle landets kommuner at have en stærk erhvervspolitik, som er tæt på erhvervslivet og med nem adgang til kommunen fra erhvervet.
Det offentlige skal ikke være vækstmotoren for samfundets økonomi med en voksende offentlig sektor, men hjertestarter for nye initiativer.
Overimplementering af EU-regler skal standses, så danske særregler ikke sender arbejdspladser ud af landet. En stor del af Danmarks lovgivning tager således afsæt i EU-lovgivning, men alt for ofte gør Danmark mere end det, vi aftaler i EU, hvilket i sidste ende giver danske virksomheder dårligere vilkår end deres udenlandske konkurrenter. – konkurrencevilkårene for danske virksomheder skal derfor forbedres i fremtiden.
Vækst er forudsætningen for et stærkt velfærdssamfund, og med en vækst på under 1 %, kan vi kun konkludere, at det politiske erhverv ikke har gjort det godt nok indtil nu. Det må og skal vi kunne gøre bedre for Danmark.