Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Uddannelse

4. december 2016

Uddannelse er vejen frem

Et marked, der vækster, har brug for kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal flere unge vælge den rigtige ungdomsuddannelse, så flere gennemfører deres uddannelse og får et bedre fundament til at gennemføre en videregående uddannelse eller komme i beskæftigelse. Fagligheden skal generelt styrkes igennem både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 
Der bør I fremtiden være et tættere sammenspil mellem videregående uddannelser og virksomhederne, således uddannelser målretter endnu mere hvad det danske erhvervsmarked efterspørger og ikke omvendt. Her tænker jeg især på kandidatgrad/master uddannelserne. De bør efter min optik være praktikorienteret, således dygtige akademikere ikke ender ud i arbejdsløshed, men fra start af deres uddannelse får tilknytning til en relevant virksomhed ift. uddannelsen.
Det grå guld er guld værd for det danske arbejdsmarked og det bør man have fokus på. For danskere er efteruddannelse et problem, når man først har etableret sig. Man har ikke råd til at efteruddanne sig, hvis dette kun kan gøres på SU vilkår. Derfor bør man se på, hvordan man kan gøre det mere lukrativt at efteruddanne sig, således man giver den modne befolkning endnu større mulighed for at dygtiggøre sig og gøre sig selv mere attraktiv overfor arbejdsmarkedet.