Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Erhverv og turisme – udkantsdanmark

4. december 2016

TURISMEN - ET ERHVERV MAN BØR HAVE mere FOKUS PÅ

Turismen er helt klar mit hjertebarn og derfor også en vigtig mærkesag for mig. Ift. beskæftigelse har turisterhvervet en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde og skabe arbejdspladser til personer, der ellers kan have svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Turisterhvervet har ligeledes en meget høj andel af deltidsansatte og unge, hvilket styrker de unges kompetencer i en fremtid. Turismeervhervet er med til at skabe direkte og indirekte arbejdspladser, idet vi kalder udkantsdanmark. Derfor bør turismeerhvervet få endnu mere fokus ift. integration og arbejdspladser.
Kystturismen har lidt overnatningstab igennem en lang periode, både danske som udenlandske. Dem skal vi have tilbage...Det skal ske igennem øget markedsføring af Danmark, men også igennem lempelser for erhvervet, således konkurrencevilkårene ikke er dårligere end vore nabolande. 
Derfor vil jeg arbejde for, at der sker lempelser i turismeerhvervets energiafgifter herunder vandafledning og elafgifter, lempelser for momssatsen, så vi nærmer os vores nabolande, samt lempelser i grundskylden, således turismeerhvervet ikke belastes mere ift. andre erhverv. 
Herudover er det vigtigt at forstå, at mange turisme virksomheder ikke kan outsource eller flytte deres produktion af naturlig årsag, hvorfor udvidelse, ny investeringer m.m. skal ske på stedet for at opretholde en positiv vækst. Der arbejdes pt. på at lempe planloven, hvilket er positivt for erhvervet, men det er også vigtigt at forstå, at foreninger som f.eks. DN (Danmarks Naturfredningsforening) i fremtiden bør være en større medspiller i stedet for modspiller på dette område, så vi i fællesskab udvikler Danmark og dansk turisme, samtidigt med at vi passer på vores fælles natur.