Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Som folketingskandidat

19. december 2016

Læs mit valgoplæg her…

Hvorfor skal I vælge mig og hvad vil jeg gøre som jeres folketingskandidat.
Blandt almene borgere hører jeg tit, at fornemmelsen er, at danske folketingspolitikere ikke har prøvet at være ude i det danske erhvervsliv og både se, mærke og føle, hvad der egentlig foregår på danske arbejdspladser. I min optik må det desværre anses som en faktor, der skaber mistillid mellem borgeren, politikerne og systemet, idet den almene borger ikke kan spejle sig selv og sit eget liv i forhold til det politiske system og vores politikere generelt. 
Det kan man ikke sige om mig. Jeg kommer fra erhvervslivet, og har stor erfaring i både interne og eksterne forhold, ift. hvad der gør sig gældende på det danske arbejdsmarked.
Ligeledes tror jeg på, at såfremt mistilliden skal sænkes imellem politikerne og danskerne generelt, så er det vigtigt, at danskerne kan genkende sig selv i de politikere de vælger at stemme ind på Christiansborg, men ligeledes også at de politikere som nu vælges, husker hvor de kommer fra samt at man er lyttende til, hvad danskerne vil og ikke omvendt for kun at fremme sin egen politiske karriere.
Såfremt I bakker op om mig og stemmer på mig som jeres folketingskandidat, vil jeg gøre alt for at leve op til de værdier, som jeg mener er forudsætningen for at være en god politiker. Desuden vil jeg arbejde for at styrke partiet Venstre og være med til at gøre regeringen endnu stærkere end hidtil og få gennemført endnu mere Venstre politik. 
Hvis jeg kommer i folketinget, ved jeg godt jeg træder op i helikopteren, men så vidt det er muligt vil jeg forsøge at sætte min kreds på landkortet, når dette giver mening.
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg udnytte alle mine kompetencer til at være et godt folketingsmedlem. Kombinationen af en økonomisk lang uddannelse, en god erhvervskarriere med masser af erhvervs- og ledererfaring samt et godt netværk, og ikke mindst et lyttende øre, tror jeg er en styrke i folketinget, både for Venstre, men også for Danmark
Herudover er jeg er en ildsjæl og en fighter, der brænder for en række vigtige mærkesager, som jeg anser som særlige vigtige for Danmark. Læs om dem nedenunder her.

En moderne offentlig sektor

20. december 2016

STYRKET LEDELSE og læring/sparring med hinanden er nøgleordet til succes

Det ses desværre alt for tit, at dårlig ledelse og manglende sparring institution til institution, kommune til kommune og region til region resulterer i manglende effektiv ledelse og langsommelige processer og dermed ikke skaber de resultater, som var det forventet. Nu til dags er vi både vidne til opråd fra dygtige…
LÆS MERE

Velfærd og sundhed for alle

20. december 2016

VORES ALLE SAMMENS VELFÆRD OG SUNDHED

VELFÆRDEN I DANMARK ER VIGTIGT FOR SAMFUNDET.

SOCIAL TRYGHED FOR DEN ENKELTE BORGER
Forudsætningen for social tryghed er, at enhver, der kan forsørge sig selv, gør det. Til gengæld har vi et medansvar for de mennesker i vort samfund,…
LÆS MERE

Indvandrere og flygtninge

16. december 2016

Et vigtigt emne for mange danskere

Venstre ønsker, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. Danske virksomheder skal have gode muligheder for at få nødvendig udenlandsk arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men de skal sikres de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Danmark. 
I regeringens…
LÆS MERE

Vækst er vores livsnerve

11. december 2016

Væksten er hjertet og dermed hovedmusklen for hele Danmark.

Regeringen har i sin første periode gjort mange gode ting, for at sætte Danmark i en rigtig retning og med en ny borgerlig trekløverregering tegner billedet for fremtiden godt. 
Men i fremtiden skal vi have yderligere flere private arbejdspladser igennem iværksætteri,…
LÆS MERE

Uddannelse

4. december 2016

Uddannelse er vejen frem

Et marked, der vækster, har brug for kvalificeret arbejdskraft. Derfor skal flere unge vælge den rigtige ungdomsuddannelse, så flere gennemfører deres uddannelse og får et bedre fundament til at gennemføre en videregående uddannelse eller komme i beskæftigelse. Fagligheden skal generelt styrkes igennem både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 
LÆS MERE

Erhverv og turisme – udkantsdanmark

4. december 2016

TURISMEN - ET ERHVERV MAN BØR HAVE mere FOKUS PÅ

Turismen er helt klar mit hjertebarn og derfor også en vigtig mærkesag for mig. Ift. beskæftigelse har turisterhvervet en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde og skabe arbejdspladser til personer, der ellers kan have svært ved at vinde fodfæste…
LÆS MERE

Arbejdsmarkedet

4. december 2016

Det skal altid kunne betale sig at arbejde!

FOR FREMTIDEN SKAL DET ENDNU BEDRE KUNNE BETALE SIG AT ARBEJDE, UANSET OM DU ER HØJTLØNNET ELLER LAVTLØNNET. 
Det skal kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og at deltage i aktive tilbud frem for at være på passiv forsørgelse. Det skal kunne betale sig at være med i forsikrings- og pensionsordninger…
LÆS MERE