Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

København - en turisme magnet

16. december 2016

Storbyturisme er hot - hvordan udnytter vi det 

Storbyturisme er hot blandt mange turister, og det har København nydt godt af den seneste periode. København har oplevet en stor vækst i turisme, hvilket har kommet det københavnske erhvervsliv til gode i øget indtjening og vækst. 

Potentialet i at udvikle storbyturisme vil efter min mening være at koble storbyturisme tættere sammen med natur- og kystturisme, således vi får turisterne til at blive lidt længere og derved forbruge et højere beløb. Herved åbnes potentialet for at tiltrække væsentligt flere kundegrupper end man kan idag, hvor storbyturismen i København alt andet lige står alene.

Helt konkret ser vi flere og flere rejseselskaber, som sælger kombinationsrejser, hvor man både oplever storby, men samtidigt får oplevelsen af natur- og kystturismen. 

Vi bør i fremtiden derfor fokusere på at skabe nye produkter for turisterne, således vi kan tiltrække flere målgrupper til København og derved skabe indtjening for flere turismeaktører.

Helt lokalt i København ser jeg et stort potentiale i at udvikle vandturismen. Rigtig mange københavnere benytter vandet og kanalerne, ligeså snart det er muligt. Fra politisk side bør der fokuseres mere på, hvordan vi skaber flere muligheder på og langs vandet, både for aktive lokale brugere af vandet, men også for udefrakommende turister