Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Indvandrere og flygtninge

16. december 2016

Et vigtigt emne for mange danskere

Venstre ønsker, at Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil. Danske virksomheder skal have gode muligheder for at få nødvendig udenlandsk arbejdskraft for at klare sig i den globale konkurrence, men de skal sikres de løn- og arbejdsvilkår, der gælder i Danmark. 
I regeringens tid har man indført en del stramninger ift. indvandring og flytninge og fører idag en stram politik. Kan den blive strammere, ja det mener jeg sagtens den kan. 
Når jeg hører holdninger og meninger blandt danskerne, så er mange skeptiske overfor den indvandring vi har set, bade her i Danmark, men også i Europa, det må og skal vi få stoppet og jeg vil arbejde for, ikke at gøre Danmark til et sted, hvor kassen er uendelig åben, men et sted du kan komme, hvis du har noget at byde ind med. 
Herudover er det min opfattelse, at nogle befolkningsgrupper i Danmark opfatter nogle danskere, som er kritiske over indvandring, som fremmedfjendske. I min optik er disse danskere bare utrolig glade for Danmark og danske værdier og bange for at vi er ved at miste dem, fordi vi ikke tør være stolte af det vi er kommet af. Det er derfor utroligt vigtigt, at vi tør tage et opgør med dette, således at Danmark bliver ved med at være dansk og bygge på danske værdier, men samtidigt forholder sig til den moderne, multikulturelle og globaliserede verden, som vi alle lever i.

DET BETYDER AT JEG VIL ARBEJDE FOR FØLGENDE:

  • En anstændig snak om indvandrere og flygtninge.
  • Større fokus på indvandrere på offentlige ydelser.
  • Kernehåndtering fra start.(kernehåndtering betyder for mig, at vi skal sætte indiviet før systemet, der skal sættes ind med effektiv integration fra start. 
  • Gensidig respekt for hinanden er nøgleordet.
  • Danske værdier, regler og love skal være en del af pakken, således nytilkomne er klar over, at dette er udgangspunktet for alle, såfremt du ønsker at bo og leve i Danmark og blive dansk.
  • Et mindre tolerant Danmark overfor dem, som ikke vil Danmark og danske værdier, og dermed væsentlige hårdere straffe for kriminelle indvandrere og flygtninge, herunder større bødeforlæg. Man kan jo skelne til Norge.
  • En ærlig snak om politiet, herunder arbejdsforhold, lønforhold og beføjelser.