Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Et moderne København - også for bilejerne

11. januar 2017

Fremkommenlighed, også for bilejerne i en storby er vigtig for væksten

Vores alle sammens storby København er igennem mange år blevet udviklet i en retning, hvor cyklister og den grønne omstilling har fået 1. prioritet, og bilister er blevet nedprioriteret væsentligt. At vi alle sammen kan nyde godt af en grøn og miljøvenlig by, er kun positivt set med miljøet og af hensynet til den enkelte borger. Men vi må ikke glemme, at mange københavnere, herunder erhvervsdrivende og håndværkere har brug for, at København er en moderne storby, hvor det ikke drejer sig om enten eller, men både og ift. moderne løsninger, der også giver bilister fremkommenlighed. 

Jeg går derfor ind for, at København også udvikles som en moderne storby, der også tager hånd om bilejernes fremkommenlighed samt parkeringsmuligheder, og det at kunne komme hurtigt rundt.   

Jeg kæmper for bedre vilkår for bilisterne i København.