Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

En moderne offentlig sektor

20. december 2016

STYRKET LEDELSE og læring/sparring med hinanden er nøgleordet til succes

Det ses desværre alt for tit, at dårlig ledelse og manglende sparring institution til institution, kommune til kommune og region til region resulterer i manglende effektiv ledelse og langsommelige processer og dermed ikke skaber de resultater, som var det forventet. Nu til dags er vi både vidne til opråd fra dygtige læger fra sundhedsvæsenet, som føler sig alt for presset pga. for store besparelser og pårørende til ældre på plejehjem, hvor deres forældre lever under uværdige forhold. Dette må og skal vi kunne gøre bedre. 
Jeg vil derfor arbejde for følgende:
Den offentlige sektor må først og fremmest ikke overstige den private sektor i vækstrate. Vi skal forsøge at gøre den offentlige sektor mere slank og effektiv. Velfærdsteknologi og ens it-systemer er en del af løsningen. Mellemleddet(regionerne) mellem kommuner og folketinget bør fjernes helt, eller som minimum tages kraftigt op til debat, således politikere ikke kan sende bolden videre imellem hinanden fra kommune til region og region til folketing og dermed også omvendt for at løbe fra ansvaret. 
Alt hovedansvar bør placeres i folketinget med en effektiv topstyring, som er i konstant tæt dialog med topledelserne rundt omkring på de offentlige institutioner, f.eks. sygehusene. Nøgleordet for succes for er forståelse for individualisering. Folketinget skal sætte rammerne for Danmark, herunder f.eks. sundhedsvæsenet, og dermed bærer folketinget også ansvaret for rammerne totalt set. 
Til gengæld skal kommunerne styrkes væsentligt med både effektive ens it-systemer, styrket ledelse og i langt større grad sparring med hinanden. Sidst men ikke mindst skal ansvaret, hvor det giver mening, i langt større grad lægges ud til kommunerne. 
Generelt vil jeg arbejde for mindre bureaukrati, styrket ledelse, udvikling af ens systemer og større tillid til medarbejderne i den offentlige sektor både lokalt og nationalt, som er en forudsætning for at udvikle sig positivt.