Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

En mere smidig og slank administration i Københavns Kommune

11. januar 2017

KaN MAN SE KOMMUNEN SOM EN PRODUKTIONSVIRKSOMHED?

Det er desværre min og mange andres opfattelser, at Københavns Kommune er en stor tung produktionsmaskine, som er svær at ændre på. Og i stedet for at ændre på noget som er besværligt, lader vi hellere tingene fortsætte som om intet er hændt eller galt. Med en fornuftig og nysgerrig liberal tankegang stiller man selvfølgelig spørgsmålstegn ved, om tingene kan gøres anderledes, måske mere smart og effektiv?

Et godt ordsprog siger følgende: "Work smart, not hard"

Såfremt I vælger mig som jeres kandidat, vil jeg arbejde for at gøre Københavns kommune mere smidig og slank, således at der bliver kortere afstand fra tanke til handling. Københavns kommune skal være forgangskommune for modernisering og effektivisering, samtidigt med at vi giver borgerne bedre, billigere og mere effektiv service.

Jeg kæmper for en mere smidig og slank administration i Københavns Kommune.