Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Bedre og flere sundheds- og dagpasningstilbud til Sluseholmen

11. januar 2017

FLERE SUNDHEDS- OG PASNINGSTILBUD FOR BEBOERE I VORES OMRÅDE.

Flere beboere til Sluseholmen/Teglholmen kræver flere velfærdsydelser, herunder sundhedstilbud og dagstilbud. Lige nu ses det desværre, at mange har svært ved at finde læge i vores nærområde samt pasningstilbud til deres børn. Det skaber en usikkerhed og en frustration blandt borgere her i området. 

Mens vi arbejder, er det utroligt vigtigt, at vores kære børn kan blive passet i nogle perfekte rammer, som er fleksible for os som forældre, men trygge, udfordrende og sjove for vores børn. Derfor skal vi hele tiden have fokus på, at med en voksende bydel, hvor mange børnefamilier bosætter sig, bør velfærdsydelser automatisk følge med. Med flere tilflyttere så jeg også gerne, at vores bydel fik sin egen læge/tandlæge praksis, således man kunne have et lokalt forhold, hvilket vil gøre det yderligere attraktivt at bo i vores bydel.

Jeg kæmper for flere sundheds- og pasningstilbud til Sluseholmen/Teglholmen.