Kasper Kristensen

Folketingskandidat i Valby kredsen

Et stærkere Danmark - Venstre for fremtiden

Stem personligt på Kasper Kristensen.

Kasper Kristensen

Folketingskandidat

E-mail: KasperKristensen

Kasper Kristensen er valgt som folketingskandidat for Venstre Valby i kredsen Storkøbenhavn.